Roganytt

«Dritings» mann laget bråk på ransåsted

Laget kvalm for politiet som jobbet på stedet.

Stavanger tingrett

Den 39 år gamle mannen fra Stavanger møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tinghus. Han har heller ikke tidligere forklart seg for politiet. Aktor i saken ba om at saken ble fremmet og argumenterte for at 39-åringens forklaring ikke er nødvendig for sakens opplysning, noe aktor fikk medhold i.

Etter bevisførselen la retten til grunn at politiet 17. februar i år var tilkalt til en dagligvarebutikk i forbindelse med at det var meldt om ran. Politiet satte blant annet opp sperrebånd i påvente av en patruljehund som skulle foreta søk.

Innenfor sperrebåndene og foran butikkens inngangsparti ble 39-åringen pågrepet av to politibetjenter. Han framsto som alkoholpåvirket og uttalte selv til en politibetjent at han var full eller «dritings. 39-åringen var utagerende, ropte og skrek høylytt og måtte holdes fast av politiet da han ble formant om å forlate stedet. Da han ikke gjorde dette måtte han fysisk føres på utsiden av sperrebåndene.

Samlet skuelystne

Ifølge dommen var det en rekke personer til stede utenfor butikken, og også ansatte fra den stengte butikken kom ut for å se hva som skjedde.

Retten kom til at 39-åringens opptreden var forstyrrende for de involverte ansatte, publikum og politiet som ble hindret i å utføre sine oppgaver.

«Tiltaltes roping og skriking samlet skuelystne på utsiden av sperringene, og tiltalte henvendte seg høylytt til disse. Tiltalte hørte ikke etter da politiet snakket til ham og unnlot å følge pålegg om å gå utenfor sperringene. Han var så utagerende at han til slutt måtte påsettes håndjern og fraktes til arresten», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for å ikke ha etterkommet et pålegg han fikk av politiet. Retten kom også til at skulle dømmes for at han ved støy eller annen utilbørlig atferd har forstyrret den alminnelige fred og orden.

Retten kom til at straffen skulle settes til en bot på 12.000 kroner, subsidiært 24 dager i fengsel.