Roganytt

Fikk ikke kjøre videre da dette fosset ut av vogntoget

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Foto: Statens vegvesen

Kontrollen fant sted på E 39 ved Sokn kontrollstasjon mandag med følgende resultat:

Et vogntog som hadde lang last fikk kjøreforbud, da det var lastet feil på lasteplanet ettersom lastelengden var over den lovlige lengden. Sjåføren måtte også merke lasten bak traileren før videre kjøring.

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på et kjøretøy. Sjåføren måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før han fikk fortsette.

Et vogntog lastet med laks fikk kjøreforbud og overlast gebyr på 2900 kroner grunnet overlast på traileren og store avrenninger bak semitraileren. Føreren ble pålagt og stoppe avrenningen og laste av/om før han kunne forlate kontrollplassen.

Et vogntog vil bli rapportert på grunn av feil avgiftsgrunnlag for vektårsavgift,

Under kontrollen ble det blant annet uført kontroll på lette kjøretøy og varebiler med tung last, men ingen hadde overlast.