Roganytt

Fikk fengsel for kjøring uten førerkort

Ble stoppet av politiet.

Illustrasjonsfoto.

Den 35 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

30. mars i år kjørte han bil på Tjensvoll til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at 35-åringen tidligere er domfelt åtte ganger for kjøring uten å ha gyldig førerkort. Den siste gangen dette fant sted var i Jæren tingrett 27. januar i år.

«Siktede viser en total mangel på respekt for veitrafikklovens bestemmelser, og bakgrunnen for at vi har disse. Når han nå, kort tid etter Jæren tingretts dom av 27.01.2021, på ny begår et brudd på veitrafikklovens bestemmelser, vel to måneder etter siste domfellelse, viser det at det ikke er noe alternativ til straffereaksjon, annet enn ubetinget fengsel», heter det i dommen.

Dermed ble straffen fengsel i 15 dager.