Roganytt

Hadde 3500 tabletter og kjørte båt på land

Ruset mann krasjet med båt.

Stavanger tingrett

Den 36 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken var oppe i Stavanger tinghus.

Blant annet var han tiltalt for å ha oppbevart 227,6 gram amfetamin og 3500 narkotiske tabletter i en bolig i Stavanger 10. september 2019.

To dager forut for dette mottok han/skaffet seg en motorsykkel med uriktig påsatt kjennemerke og brukte denne fram til han ble pågrepet til tross for at motorsykkelen var utbytte av straffbar handling.

12. september 2019 oppbevart han også et nettbrett og diverse kort som var utbytte av straffbar handling.

Også den 24. mai i fjor oppbevarte han diverse kort som var utbytte av straffbar handling.

Førte båt i narkotikarus

9. april i fjor brukte han også en 28 fots båt til tross for at båten var utbytte av straffbar handling. Båtturen endte med at båten gikk på land ved en småbåthavn i Stavanger. Retten kom til at 36-åringen skulle dømmes for å ført båten mens han var påvirket av amfetamin, ecstasy og diverse narkotiske tabletter, og for at han hadde ført båten uten å ha gyldig båtførerbevis.

24. mai i fjor ble han på nytt pågrepet med 715 narkotiske tabletter, 5,8 gram amfetamin og 12,5 gram hasj.

Sør-Rogaland tingrett kom også til at han skulle dømmes for to tilfeller av kjøring i påvirket tilstand og fire tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort.

I forbindelse med straffeutmålingen ble det fra påtalemyndighetens side anført at straffen i utgangspunktet skulle ha vært fengsel i to år og to måneder.

Retten viste også til at 36-åringen er domfelt åtte ganger tidligere. Samtidig la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse, samt hans ønske og vilje til rehabilitering for å komme seg ut av rusmisbruket.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i to år og to måneder som ble gjort betinget med en prøvetid på fire år på vilkår om at han gjennomfører et narkotikaprogram med domstolskontroll.

Han ble også dømt til å betale en bot på 8000 kroner samt 6000 kroner i erstatning for skader på båten han krasjet med.