Roganytt

Fikk ikke kjøre videre med dette vogntoget

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Foto: Statens vegvesen

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 onsdag med følgende resultat:

På grunn av kjøring med sikthindrende gjenstander i frontvindu fikk en sjåfør fikk kjøreforbud, og pålegg om å fjerne disse før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på tre kjøretøy. Manglene gikk ut på sprekk glassfront, skilt og ulovlig lykt. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp for utbedring av feilene.

To spesialtransporter ble ilagt bruksforbud på grunn av merking for bred last. Sjåførene måtte merkes med sidemarkering bak før de kunne få kjøre videre.

Et vogntog lastet med laks fikk kjøreforbud grunnet store avrenninger bak semitraileren. Føreren ble pålagt og stoppe avrenningen før de kunne forlate kontrollplassen.

I forbindelse med kontrollen ble det blant annet uført kontroll på lette kjøretøy og varebiler med tung last. Ingen hadde overlast.