Roganytt

Byggevarefirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

En svakere krone betyr også at import blir dyrere. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var firmaet Es Partner AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 300.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 7000 kroner.

Es Partner AS har holdt til på Bryne og har drevet med butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer.

Firmaet omsatte i 2020 for 393.000 kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 25.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 8. september.