Roganytt

Ble stoppet av politiet mens han kjørte bil i cannabisrus

Mann må i fengsel for ruskjøring.

Stavanger tingrett

Den 45 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus.

Retten kom til at tilståelses styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder politiets anmeldelse av ham, avhør tatt av ham og analyseresultatene. På den bakgrunn kom retten til at han har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet forsettlig.

Kjøringen fant sted 25. august i fjor, omkring klokken 10.15, i Hillevåg. Analyseresultatet har vist at påvirkningsgraden har vært tilsvarende over 1,2 i promille.

Sør-Rogaland tingrett kom til at 45-åringens påvirkningsgrad tilsier at kjøringen var forbundet med en høy grad av risiko og at dette skulle vektlegges i skjerpende retning. Retten fant det også skjerpende at kjøringen hadde funnet sted på dagtid, på en hverdag og på et sted og til en tid hvor det erfaringsmessig er en del trafikk på veien og myke trafikanter i trafikkbildet.

Dømt tidligere

Retten kom også til at det var skjerpende at 45-åringen tidligere er dømt for ruskjøring. Dette fant sted i 2012 og da dommen er over ni år gammel kom retten til at dette skulle tillegges begrenset vekt i forbindelse med straffeutmålingen.

Retten viste også til at 45-åringen hadde kommet med en uforbeholden tilståelse, men at han også hadde blitt tatt på fersk gjerning. Dermed kom retten til at tilståelsen først og fremst hadde hatt en prosessøkonomisk betydning ved at saken kunne iretteføres som en tilståelsesdom.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 24 dager som foreslått av påtalemyndigheten.

Påtalemyndigheten la også ned påstand om at 45-åringen skulle betale en bot på 46.800 kroner. Retten kom til at dette var for mye og viste til at 45-åringen nå er arbeidsledig og går på Nav. Dermed ble han dømt til å betale en bot på 14.000 kroner.

Retten kom også til at 45-åringen skulle fradømmes førerretten i tre år og han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.