Roganytt

Glassfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

En svakere krone betyr også at import blir dyrere. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var Vikeså Glassindustri AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. Vikeså Glassindustri ble etablert i 1979 og har hovedkontor og produksjon i Bjerkreim i Rogaland.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 4,8 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 3,5 millioner kroner.

Virksomheten var fram til tirsdag igangværende og firmaet har hatt 24 ansatte.

Vikeså Glassindustri AS omsatte for 55,9 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat på 3,3 millioner kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 1. september.