Roganytt

Truet med kniv og tok 31.790 kroner i kontanter

Gutt (17) ranet butikk med kniv.

17-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Retten fant det bevist at han i slutten av desember i fjor ranet en dagligvarebutikk i Stavanger og at han truet fire fornærmede med en kniv mens han uttalte at dette var et ran og at han ville ha alle pengene. Han truet deretter en av de ansatte til å åpne butikkens pengeskap og tok 31.790 kroner i kontanter før han forlot stedet.

17-åringen forklarte i retten at han da ranet fant sted var svært ruset og at han blant annet hadde tatt 22 narkotiske tabletter forut for ranet. Han forklarte også at ranet ikke var planlagt og at dette var noe han hadde kommet på rett etter at han og en kamerat hadde gått ut. Ifølge 17-åringen hadde han ikke til hensikt å skade noen, men brukte kniven fordi at det var nødvendig å true med noe for å få gjennomført ranet.

Etter å ha lagt pengene i en bærepose og dratt fra butikken dro 17-åringen og kameraten til en lekeplass i nærheten for å telle pengene. Like etterpå kom politiet og begge ble arrestert.

Ifølge 17-åringen hadde han ikke noen plan i forhold til hvordan han skulle disponere ransutbyttet, men at han så for seg at en stor del ville gå til rusmidler og i tillegg tenkte han å ta en tur til Østlandet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 17-åringen hadde tilstått forholdet og at han var 16 år gammel da ranet fant sted.

Straffen ble ungdomsstraff med en gjennomføringstid på ett år. Han må også betale tre av de fornærmede 15.000 kroner hver i oppreisningserstatning.