Roganytt

Jobbet i barnevernet og valgte å svindle Nav

Sørget for å få utbetalt penger han ikke hadde krav på.

En mann står tiltalt for ni fullbyrdede koronabedragerier og åtte bedrageriforsøk. Totalsummen som han skal ha forsøkt å tildra seg, er på 17 millioner kroner. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

I perioden fra 1. juli 2019 til 8. september samme år sendte han meldekort til Nav der han unnlot å opplyse alle timene han jobbet i en barnevernsinstitusjon. Dette førte til at han fikk utbetalt 77.050 kroner i arbeidsavklaringspenger som han ikke hadde krav på.

«Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Riktigheten av tilståelsen styrkes av opplysninger som framkommer av anmeldelsen fra NAV. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, ved at han har avgitt falsk forklaring til NAV om at han ikke var i arbeid, og dermed uberettiget mottatt arbeidsavklaringspenger med 77.050 kroner mens han var i arbeid, som førte til tap eller fare for tap for NAV», heter det i dommen.

Retten kom til at han skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.