Roganytt

Engrosfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Nær 358.000 nordmenn har fått utbetalt noe over 2,1 milliarder kroner i feriepenger for dagpenger. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var firmaet West Office AS som tidligere i sommer var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

West Office AS er et landsdekkende firma, med hovedkontor i Stavanger, som siden 1996 har levert kontorrekvisita, HMS, reklame og profileringsprodukter til det norske markedet, blant annet til skoler og barnehager.

Firmaet omsatte for 20,7 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 155.000 kroner.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 10. september i år.