Roganytt

Spiste tabletter på veien og kjørte til McDonald’s

Måtte ha mat også.

Da saken nylig var oppe i Sandnes tinghus erkjente den 35 år gamle mannen seg skyldig etter tiltalebeslutningen.

I retten forklarte han at han den 20. juli i fjor kjørte hjemmefra, hadde en kamerat i bilen og kjørte til Sandnes der han kjøpte 100 narkotiske tabletter. Han forklarte også at han spiste en del av disse på veien, og at han kjørte til McDonald’s på Kvadrat der han ble stoppet av politiet omkring 16.40. Han forklarte også at han dagen før og samme dag hadde tatt andre narkotiske tabletter og at han ikke husket så mye av kjøringen.

Retten kom til at skulle dømmes for kjøring med en påvirkningsrad tilsvarende en promille på over 1,2, samt for å ha oppbevart 37 narkotiske tabletter i bilen.

«I vår sak kjørte tiltalte på ettermiddagen etter kl. 16 fra sin bopel, til Sandnes og til Kvadrat kjøpesenter. Det var mye trafikk, mange biler og myke trafikanter på stedet der han ble observert av politiet ved Mc Donalds ved Kvadrat. Han hadde en passasjer i bilen. Det oppsto ikke konkrete faresituasjoner eller andre skader. Ved straffutmålingen legger retten vekt på allmennpreventive hensyn, likhetshensyn og hensyn til trafikksikkerheten, og finner det riktig å idømme ubetinget fengsel», heter det i dommen.

I formildende retning ble det lagt vekt på 35-åringens uforbeholdne tilståelse samt at saken var blitt noe gammel.

Dermed ble straffen satt til 21 dagers ubetinget fengsel. Han ble også dømt til å betale 10.000 kroner i bot og han mistet også førerretten i to år. For å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve.