Roganytt

Klesbutikk gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var butikken Mantelen AS som tidligere i sommer var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Mantelen AS har holdt til i Østervåg i Stavanger og har drevet med salg av klær med mer til kvinner.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 650.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 148.000 kroner.

Mantelen AS omsatte for i 2020 for 385.000 kroner og fikk samme år et negativt resultat på 49.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 17. august.