Roganytt

Kjørte båt med promille – slo seg vrang da luken til motorrommet ble åpnet på feil måte

Hadde vært på fest og ble pågrepet av politiet.

Mannen i 20-årene møtte nylig i Stavanger tinghus tiltalt for å ha kjørt båt med promille og for å ha sparket en politistudent i magen.

29. mai i fjor var mannen på fest i et naust i Sandnes. På morgenen neste dag dro han med båten sin fra stedet til en båthavn i Stavanger og på turen drakk han også noen øl. Han ble blant annet observert mens han var innom Stavanger sentrum og det ble gitt tips til politiet om føring av båt i påvirket tilstand.

En uniformert politipatrulje kom til båthavnen der mannen hadde fortøyd båten. Da mannen ble konfrontert med mistanken innrømmet han at han hadde ført båten mens han var ruspåvirket.

Det ble i den forbindelse tatt en hurtigtest av mannen som viste en verdi over tillatt grense ble det besluttet at han skulle tas med til Stavanger politistasjon for å ta en utåndingsprøve. Han var i utgangspunktet samarbeidsvillig, men ble irritert da en politistudent ikke åpnet luken til motorrommet på den måten han sa denne skulle åpnes på. Han var også irritert fordi at båten kun var fortøyd i baugen.

Da han skulle fraktes til politibilen, nektet han å gå, gjorde motstand og var vrang, men til slutt fikk de plassert han i bilen. I forbindelse med dette sparket han en politistudent i magen.

Dermed kom Sør-Rogaland tingrett til at han skulle dømmes for vold mot offentlig tjenesteperson og for å ha ført båten med over 1,2 i promille.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt gammel.

Straffen ble ubetinget fengsel i 18 dager. Han mistet også retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt i ett år og må bestå båtførerprøven på nytt. I tillegg må han ut med 3000 kroner i saksomkostninger.


Nyeste fra Dagsavisen.no: