Roganytt

Dårlig last og bord i frontruten

Statens vegvesen hadde kontroll ved Krossmoen, E39.

Da kontrollørene fra Statens vegvesen rigget seg opp ved Krossmoen kontrollstasjon denne uken, var det vekt, lastsikring og teknisk kontroll som sto på agendaen.

Totalt var 25 tungbiler innom kontrollplassen. 13 ble kontrollert. Sju kjøretøy gjennomgikk en forenklet kontroll, altså en visuell kontroll. I tillegg ble sju lette kjøretøy kontrollert. I alt var det fem kjøretøy som fikk kjøreforbud.

De fem fikk kjøreforbud på grunn av dårlig lastsikring og plassering av bord i frontruten.

Sjåførene måtte fjerne bordet og sikre laste forsvarlig før de kunne kjøre videre.