Roganytt

Malerfirma og fargehandel gikk konkurs

Firma på Jæren klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Dommen falt i Jæren tingrett tirsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det var firmaet Nærbø Fargesenter AS og datterselskapet Nærbø Fargehandel & Jernvarer AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at gjelden til Nærbø Fargesenter AS var på 5.760.000 kroner og at selskapets aktiva var på 1.000.000 kroner.

Firmaet har holdt til i Jadarveien 6a på Nærbø og har hatt 17 ansatte. Nærbø Fargesenter AS omsatte for 15,5 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på nesten 1,3 millioner kroner.

Nærbø Fargehandel & Jernvarer AS har holdt til i Jadarveien 10 og opplyste i retten at den samlede gjelden er på 4,2 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 1,2 millioner kroner. Butikken har hatt fire ansatte og omsatte i 2019 for litt over 8,4 millioner kroner og fikk et negativt resultat før skatt på nesten 1,7 millioner kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i begge konkurskjennelsene.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer i boet til begge selskapene.

Skiftesamlinger vil bli holdt den 25. august i år.