Roganytt

Kiropraktor ble slått konkurs av Skatteetaten

Gjorde ikke opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet A E Invest AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 147.231 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift, skatt og avgifter til det offentlige.

A E Invest AS har drevet med kiropraktikk og har holdt til i Ryfylkegata 15 på Storhaug.

Ingen fra firmaet møtte til rettsmøtet som ble holdt i Stavanger tinghus og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

«Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for Det er ikke grunn til h anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 6. september.