Roganytt

Kvinne tatt for ruskjøring fire ganger

Kvinne (50) ble stoppet av politiet.

Foto: Tore Bruland

Den 50 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun møtte i Stavanger tinghus.

13. september 2019 kjørte hun bil på Forus mens hun var påvirket av narkotiske tabletter og amfetamin. 10. oktober samme år kjørte hun på nytt bil mens hun var påvirket av amfetamin.

Også 11. juni og 22. september i fjor kjørte hun bil mens hun var påvirket av diverse piller og amfetamin. I forbindelse med de tre siste ruskjøringene hadde hun heller ikke gyldig førerkort.

«Tiltalte skal dermed dømmes for fire tilfeller av ruspåvirket kjøring og tre tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort. Ved straffutmålingen anser retten det naturlig å bedømme forholdene samlet, men slik at kjøringen i ruspåvirket tilstand er bærende for straffutmålingen. Tiltalte er ikke tidligere straffet for trafikklovbrudd», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Retten kom videre til at kvinnen hadde kjørt med en påvirkningsgrad tilsvarende en promille på over 1,2 ved den første kjøringen og en påvirkningsgrad på over 0,5 ved de tre andre kjøreturene.

I forbindelse med straffeutmålingen fikk hun noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse. I tillegg la retten vekt på personlige forhold og kom til at kvinnen skulle dømmes til fengsel i 45 dager som ble gjort betinget mot at hun gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring. Prøvetiden for dette ble satt til to år.

I tillegg ble hun dømt til å betale en bot på 29.000 kroner, og hun ble også fradømt førerretten i fire år. For å få denne tilbake må hun avlegge full ny førerprøve.