Roganytt

Lurte syv til å vipse ham penger for Pokémon-kort

Fikk folk til å betale ham penger for ting han ikke hadde.

Da den 18 år gamle mannen nylig møtte i Stavanger tinghus kom han med en tilståelse for samtlige forhold i tiltalen mot ham.

Denne lyder på at han i perioden fra desember i fjor til januar i år lurte sju personer til å vipse seg penger som betaling for Pokémon-kort. Ifølge tiltalen hadde han ikke slike kort å selge/eller hadde ikke hensikt å sende disse kortene noe som medførte tap eller fare for tap for dem som vipset ham pengene.

Beløpene det er snakk om er fra 650 kroner til 5000 kroner. Han fikk to personer til å vipse seg henholdsvis 1500 og 2000 kroner for et Lego-sett han ikke skal ha hatt til hensikt å selge eller ikke hadde. I tillegg fikk han tre personer til å vipse ham penger for hodetelefoner og klokke som han ikke skal ha hatt til hensikt å selge eller ikke hadde.

Foranledningen til bedrageriene var at tiltalte solgte Pokémon-kort, på en lovlig måte, på finn.no. Salget fant sted mot slutten av 2020. Det var stor interesse for annonsen og kortene ble solgt fort. 18-åringen oppdaget da at det var et potensial for å tjene penger ved å selge kort han ikke selv eide eller var i besittelse av. Han og en venn la deretter en plan om å annonsere for flere varer de ikke hadde.

Sør-Rogaland tingrett kom til at 18-åringen skulle dømmes for bedrageri, samt for en voldsepisode der fornærmede var hans tidligere kjæreste.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han var under 18 år da de straffbare forholdene fant sted. I tillegg ble det lagt noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse. Dermed ble straffe 60 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.