Roganytt

Tatt for fart mens han var påvirket av amfetamin

Ble stoppet av politiet i kontroll.

Den 34 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

14. februar i år, omkring klokken 12.50, kjørte han bil på Randaberg. Der ble farten hans målt til 76 kilometer i timen i 50-sone.

En blodprøve viste at han også var påvirket av amfetamin tilsvarende en promille på over 0,5 i forbindelse med kjøringen.

I forbindelse med straffeutmålingen viste Sør-Rogaland tingrett til at han kjørt bil på et tidspunkt hvor det er erfaringsmessig mye trafikk og at kjøringen fant sted i et område med mye bebyggelse. Det ble også vist til at hastigheten var høy i forhold til fartsgrensen på stedet.

Dermed ble straffen fengsel i 16 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Påtalemyndigheten la også ned påstand om at 34-åringen skulle dømmes til å betale en bot på 54.709 kroner.

Retten la vekt på at 34-åringen hadde mistet jobben som følge av kjøringen, og dømte ham til å betale en bot på 10.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 16 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.