Roganytt

Kjørte uten førerkort – må i fengsel

Mann dømt til fengsel etter å ha kjørt uten å ha gyldig førerkort.

Den 48 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

26. mars i år, omkring klokken 13.55, kjørte han en motorsykkel på Madla uten å ha gyldig førerkort for denne.

6. april i år kjørte han på nytt på Madla uten å ha gyldig førerkort. Kjøreturen fans sted omkring klokken 11.45 og denne gangen var det en varebil han førte.

I forbindelse med kjøreturen med motorsykkelen kjørte han også denne på en gangvei.

«Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsene. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet i det minste uaktsomt», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at 48-åringen skulle dømmes til fengsel i 18 dager.

Retten viste til at kjøringen uten førerkort i utgangspunktet er et bøteforhold, men at det kan reageres strengere ved gjentakelse.

Rettspraksis er at det skal påstås ubetinget fengselsstraff ved kjøring uten førerkort fire ganger. Retten viste til at 48-åringen er dømt fire ganger tidligere for kjøring uten førerkort og at han nå skal dømmes for to nye forhold. Retten kom også til at den skulle legge vekt på at 48-åringen hadde kjørt motorsykkel på en gangvei i skjerpende retning.

Samtidig fikk han noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 18 dager.