Roganytt

Må betale 75.000 kroner for å ha kjørt bil

Kjørte fra Sandnes til Stavanger mens han var påvirket.

Den 44 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

16. januar i år, omkring klokken 23.07, ble han stoppet av politiet i St. Olavs gate i Stavanger.

En blodprøve tatt av viste at han var påvirket av piller, amfetamin og cannabis tilsvarende en promille på over 1,2.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at kjøreturen fant sted over en lang strekning fra Sandnes til Stavanger. Samtidig ble det lagt noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Straffen ble fengsel i 21 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han må også betale en bot på 75.000 og mistet førerretten i 12 måneder. For å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve.