Roganytt

Oljefirma og flere datterselskap gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Well System Technology AS og fem datterselskaper som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Disse er West Drilling Products AS, West Robotic Drilling Solutions AS, West Robotics and Digitalisation AS, West Petrolution AS og West Production Technology AS.

Well System Technology AS omsatte for 11,9 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et resultat før skatt på litt over 1,4 millioner kroner.

«Skyldneren har selv begjært oppbud. Virksomheten er innstilt. Det er ingen ansatte. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer for samtlige selskap.

Skiftesamlinger vil bli avholdt 1. september.