Roganytt

Frisør på kjøpesenter gikk konkurs

Gjorde ikke opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Mr Yanki AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav 278.781 kroner i moms og et skattekrav på 267.497 kroner. Med andre ord et samlet krav på 546.278 kroner. Ingen fra Mr Yanki AS møtte i onsdagens rettsmøte i Sandnes tinghus.

Mr Yanki har holdt til på Amfi Vågen i Sandnes og M44 på Bryne. Firmaet omsatte for 3,2 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat på 267.000 kroner.

«Grunnlaget for konkursbegjæringen er utleggsforretning avholdt 9. mars 2021, hvor det ikke ble funnet noe til utlegg. Tidligere utleggsforretning ved pant i konto er gjort opp.

Saksøkerens framstilling legges til grunn. Retten antar at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte i størrelsesorden som angitt og som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunnlag for å anta at saksøkte kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler, eller at problemene er midlertidige. Saksøkte antas å være insolvent, og vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge iht. konkursloven § 60, jf. § 61 og § 62, finnes etter dette å være til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 20. august.