Roganytt

Butikk som har solgt el-sparkesykler ble slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Versatile Property AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 899.194 kroner i skyldig skatt og moms.

Versatile Property AS er det juridiske navnet på Versatile Electric som har solgt elektriske sparkesykler med mer fra lokaler i Lars Hertervigs gate 3a i Stavanger.

Firmaet omsatte for nesten 1,9 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 426.000 kroner.

I rettsmøtet i Stavanger tingrett erkjente ikke firmaet å være insolvent og motsatte seg åpning av konkurs.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Framgangsmåten i konkursloven $ 63 er fulgt, og det foreligger derfor presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 63 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 1. september.