Roganytt

Kollisjon mellom bil og syklist

Nødetatene har rykket ut til ulykke.