Roganytt

Kjørte på kanten av rundkjøring og må betale 59.250 kroner

Mann tatt for promillekjøring.

Den 26 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

25. april i fjor. omkring klokken 00.56, kjørte han bil på Hundvåg mens han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham samme natt klokken 03.16 viste en promille på 0,86.

Retten viste til at kjøringen hadde funnet sted over en ikke ubetydelig strekning, og 26-åringen har erkjent at han på et tidspunkt var oppå kanten av en rundkjøring.

«Selv om det dermed foreligger enkelte skjerpende omstendigheter anses heller ikke dette nok til at det er påkrevd å reagere med ubetinget fengsel», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 26-åringens uforbeholdne tilståelse og lang saksbehandlingstid. Dermed ble straffen satt til 15 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale en bot på 59.250 kroner og mistet førerretten i 18 måneder. Han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.