Roganytt

Nattkontroll: Dette ble for tungt

Flere kjøretøy fikk bøter da Statens vegvesen hadde nok en kontroll.

Kontrollen foregikk natt til torsdag ved Sokn kontrollstasjon. 67 tunge kjøretøy var innom kontrollplassen. 12 ble sjekket grundigere av Statens vegvesens kontrollører. 16 lettbiler ble også kontrollert.

Tre tunge kjøretøy ble stoppet på grunn av overlast.

Én spesialtransport med bredlast (anleggsmaskiner) fikk kjøreforbud på grunn av feil akselvekt på dispensasjonen, i tillegg til dette fikk eieren av kjøretøyet 9200 kroner i gebyr for overlast. Sjåføren fikk beskjed om å søke ny dispensasjon før han fikk kjøre videre.

To kjøretøy fikk kjøreforbud for overlast. Det ble skrevet ut 4250 og 3800 kroner i gebyr. Sjåførene måtte også laste av/om for å komme ned i lovlig vekt.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på fem kjøretøy. Manglene gikk ut på sprukket glass i frontruten, sort film og defekte lys. Det ble gitt mangellapp for utbedring av feilene.

To vogntog lastet med laks fikk kjøreforbud grunnet store avrenninger med fiskeslo fra semitraileren.

Dette er ifølge Vegvesenet spesielt farlig for motorsykler.

Føreren ble pålagt og stoppe avrenningen før de kunne forlate kontrollplassen.

Et vogntog vil bli rapportert på grunn av feil avgiftsgrunnlag for vektårsavgift,

I tillegg til kontrollert tunge kjøretøy er det utført 16 forenklede kontroller for varebiler og personbiler. Det vil si visuell utvendig kontroll av kjøretøyet. Ingen hadde overlast.