Roganytt

Må ut med 10.000 kroner for å kjørt uten førerkort

Ble stoppet av politiet i kontroll.

28. april i fjor, omkring klokken 12.10, ble den 47 år gamle mannen stoppet ved Sokn bomstasjon i Stavanger, mens han kjørte en bil uten å ha gyldig førerkort.

Aktor i saken la ned påstand om at 47-åringen ble dømt til et forelegg på 18.000 kroner, subsidiært fengsel i 30 dager. Det ble også lagt ned påstand om at 47-åringen skulle betale 3000 kroner i saksomkostninger.

Retten la til grunn at 47-åringen fikk en sperrefrist på 12 måneder etter en dom i 2018.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til saken var blitt uforholdsmessig gammel uten at 47-åringen kunne lastes for dette.

Aktor viste i prosedyren til den generelle koronasituasjonen i samfunnet og de begrensninger denne har hatt for å få saken iretteført for retten.

Retten kom til at saksbehandlingstiden skulle få betydning for straffeutmålingen og dømte ham til å betale en bot på 10.000 kroner.

I tillegg kom retten til at han ikke skulle idømmes saksomkostninger.