Roganytt

Byggefirma slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 35 år gammel mann ble slått konkurs. Bakrunnen for det var et krav på 764.635 kroner i skyldig moms og skatt.

35-åringen har drevet et byggefirma på Bryne som et enkeltpersonforetak.

«Skyldneren erkjenner ikke kravet, da det høres for høyt ut. Retten legger, på bakgrunn av begjæringen med dokumenter, til grunn som mest sannsynlig at han skylder det som er krevet. Utleggsforretning hos ham har ikke gitt betryggende sikkerhet for kravet, og han kan ikke betale kravet innen relativt kort tid. Skatteetaten vil ikke akseptere nedbetalingsavtale i dettetilfellet. Selv om han motsetter seg konkurs erkjenner skyldneren insolvens. Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at han var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 9. juli.