Roganytt

Konsulentfirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var et AS som har jobbet med konsulentvirksomhet i olje- og gassbransjen som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Firmaet omsatte i 2019 for 2,2 millioner kroner og fikk samme år et resultat på 199.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 10. august.