Roganytt

Kolliderte med skjær mens han kjørte båt med 1,98 i promille

Båten ble tauet tilbake og sank ved havn.

Saken var nylig oppe i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Egersund tinghus, og der erkjente mannen i 30-årene seg skyldig.

Der forklarte han at han natt til 25. juli i fjor at han førte en båt fra Egersund mot Lygre, at han kjørte sakte, at båten var tung og at den derfor hadde kraftig motor. Ifølge mannen kom han borti et skjær da han nærmet seg Lygre. Han forklarte også at han hadde med seg en kvinne i båten og at hun slo hodet sitt. Mannen forklarte også at han fikk varslet folk på land som varslet redningsskøyten og at denne kom etter 30 minutter.

Båten ble tauet tilbake til Egersund og sank ved havn. En blodprøve at mannen klokken 03.55 viste 1,98 i promille.

Retten kom ikke til at det var noe bevismessig dekning for at båten ble kjørt fort og la mannens forklaring til grunn.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at føring av båt med en promille over 2,0 normalt utgjør et farepotensial slik at det skal reageres med ubetinget fengsel. Retten viste også til at i denne saken lå promillen helt på grensen mellom betinget og ubetinget fengsel. I formildende retning la retten vekt på mannens uforbeholdne tilståelse og at straffen skulle settes til 21 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Retten kom også til at han skulle idømmes to års sperrefrist å erverve båtførerbevis. I tillegg ble han dømt til å betale en bot på 10.000 kroner, samt 1000 kroner i saksomkostninger.