Roganytt

Byggefirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Byggefirmaet som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud var et AS som holder til på Hommersåk.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på I. 286.888 kroner og at selskapets aktiva i form av driftsløsøre har en samlet anslått verdi på 278.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 20. august.