Roganytt

Konsulentfirma slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Foto: Tore Bruland

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Radonassistanse AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 213.018 kroner i skyldig moms og skatt.

Radonassistanse AS har holdt til i Randaberg og har drevet med annen teknisk konsulentvirksomhet og omsatte for litt over én million kroner i 2019.

«Skyldneren har som nevnt ikke møtt i dagens rettsmøte og det foreligger ikke opplysninger om gyldig fravær. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 24. august.