Roganytt

Transportfirma slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Foto: Tore Bruland

Det var Skatteetaten som begjærte at en 52 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 1.499.541 kroner i skyldig skatt og arbeidsgiveravgift. 52-åringen har drevet et transportfirma i Stavanger som et enkeltpersonforetak. Han møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tinghus. Han har tidligere opplyst at han ønsker en nedbetalingstid på 36 måneder, men dette har blitt avslått av Skatteetaten.

«Retten bemerker at saksøkte har ikke møtt, men har heller ikke dokumentert gyldig fraværs- eller utsettelsesgrunn. Saksøker har motsatt seg utsettelse, men også en nedbetalingsordning. Kravet er ikke bestridt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og denne legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. I lys av at saksøkte ikke kan betale, men har bedt om en nedbetalingsplan på hele 36 måneder, noe som er avslått fra saksøker, legger retten til grunn at skyldneren per i dag eller i de nærmeste uker, ikke kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at han var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Camilla Hagen Egeland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 24. august.