Roganytt

Spisested gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Arveavgift kan være et viktig instrument for å utjevne økonomisk ulikhet, mener OEDC. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det var firmaet Panda Cuisine AS som mandag var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

Panda Cuisine er en familierestaurant på Ålgård som har hatt asiatisk mat på menyen. Panda Cuisine AS har også drevet med take away.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 747.951 kroner og at firmaets aktiva har en verdi på 150.000 kroner.

Fram til mandag var driften på spisestedet igangværende med fire ansatte. Panda Cuisine AS omsatte for 900.000 kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat på 143.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Andreas Haukland Westlye er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 7. juli i år.