Roganytt

Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Arveavgift kan være et viktig instrument for å utjevne økonomisk ulikhet, mener OEDC. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Quality Services And Consulting AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 294.179 kroner i skyldig moms og skatt.

Ingen fra byggefirmaet møtte til rettsmøtet i Stavanger tinghus og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær. Quality Services And Consulting AS omsatte for 3,2 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et resultat på litt over 1,3 millioner kroner.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige», heter det i kjennelsen fra retten.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 28. juni i år.