Roganytt

Bemanningsfirma slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Foto: Tore Bruland

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Rig Competence AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et skattekrav på 238.755 kroner.

Rig Competence AS har holdt til i Sandnes og har drevet med bemanning.

«Utleggsforretning med intet til utlegg ble avholdt 22. mars 2021. Insolvenspresumsjonen i § 62 er til stede. Styreleder erkjenner insolvens. Intet har framkommet som sannsynliggjør noe annet enn insolvens, og konkurs åpnes», heter det i kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 15. juni.