Roganytt

Hadde tabletter på låven

Politiet foretok ransaking.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Da saken var oppe i Jæren tingrett i oktober i fjor kom retten til at mannen i 50-årene skulle dømmes til fengsel i ett år.

Dommen ble anket til Gulating lagmannsrett som nylig har behandlet saken på nytt.

Også lagmannsretten kom til at han skulle dømmes for å ha oppbevart 1010 narkotiske tabletter på en låven på en gård på Jæren 6. april 2018. Ved en senere ransaking på samme adresse ble det 8. april 2018 funnet 67,82 gram amfetamin på samme adresse.

Også den 5. desember 2018 oppbevarte han 469 narkotiske tabletter og 6,67 gram amfetamin. I tillegg kom retten til at han skulle dømmes for å ha kjørt uten gyldig førerkort 1. oktober 2019.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten til grunn at mannen nå er inne i en sterk, lovende og klar rehabiliteringssituasjon.

«Domfelte er således, etter det som er opplyst, inne i en utvikling som gir begrunnet håp om at han kan legge rus og kriminalitet bak seg. Det vil etter lagmannsrettens mening ikke være riktig å sette denne utviklingen i fare ved å pålegge domfelte å sone en ubetinget fengselsstraff. Aktors opplysning om at domfelte har et uoppgjort forhold for kjøring med lavpromille kan, slik lagmannsretten ser det, ikke være avgjørende i den samlede vurderingen for reaksjonsfastsettelsen, der så sterke og klare rehabiliteringshensyn gjør seg gjeldende som her», heter det i dommen fra Gulating lagmannsrett.

Dermed ble straffen satt til 330 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på elleve måneder.