Roganytt

Byggefirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Nordmenn ser mørkt på den norske økonomiske situasjonen. Illustrasjonsbilde.
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det var firmaet Sv Isolering AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Firmaet har holdt til på Finnøy og har drevet med blåseisolering i Rogaland.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 110.000 kroner og at selskapet ikke har noe aktiva av verdi.

Sør-Rogaland tingrett kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 15. juni.