Roganytt

Fikk bruksforbud da olje lekket ned på dette

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Trafikkontrollen ble avholdt på E39 ved Krossmoen kontrollstasjon På Helleland tirsdag og resultatene var følgende:

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av at olje lekket ned på eksosanlegget fra bulkcontainer (brannfarlig).

Ett vogntog med farlig gods fikk bruksforbud på grunn av feil merking.

Tre vogntog fikk kjøreforbud grunnet avrenning fra fiskelast.

Ett kjøretøy fikk kjøreforbud grunnet manglende kjennemerke.

En fører måtte fjerne sikthindrende gjenstander i synsfeltet før videre kjøring ble tillatt.

Ett vogntog med dekk under kravet til mønsterdybde fikk dekkgebyr.

Åtte kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Tre sjåfører fikk skriftlig advarsel grunnet pauser, hviletid og Kjøretid.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fem kjøretøy. Manglene gikk ut på skadet dekk, oljelekkasje, defekt frontrute, mangler kjennemerke og defekt lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.