Roganytt

Vaktmesterfirma slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Foto: Tore Bruland

Det var Skatteetaten som begjærte at en 53 år gammel mann fra Egersund ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 267.502 kroner i skyldig skatt og moms. 53-åringen har drevet et vaktmesterfirma som et enkeltpersonforetak.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren i alle fall skattekravet. Skyldneren opplyste at han ikke har eiendeler. Skyldneren erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs. Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Skyldneren har erkjent å være insolvent. Det er også avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lars Martin Ramsland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 21. juni.