Roganytt

Råkjørte i Ryfylketunnelen

Mannen tråkket ganske så hardt på gasspedalen.

Det var en 23 år gammel mann som nylig møtte i Stavanger tinghus. I forbindelse med rettsmøtet kom han med en uforbeholden tilståelse.

Kjøringen fant sted i Ryfylketunnelen 9. januar i år, omkring klokken 21.35. Der ble farten målt til 168 kilometer i timen og fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

I forbindelse med straffeutmålingen ble det lagt noe vekt på at kjøreturen fant sted med en passasjer i bilen, og at allmennpreventive hensyn og individualpreventive hensyn, tilsier at det må reageres med en streng ubetinget fengselsstraff. Samtidig ble det lagt noe vekt på 23-åringens uforbeholdne tilståelse.

Dermed ble straffen satt til 34 dager ubetinget fengsel. I tillegg mistet han førerretten i 28 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få lappen tilbake.