Roganytt

Dagligvarebutikk gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Bahgi General Trading AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Bahgi General Trading AS har drevet butikk der det har blitt solgt dagligvarer i Østervåg i Stavanger.

Butikken omsatte for litt over én million kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 170.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 28. juni.