Roganytt

Byggevarebutikk gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Finnøy Trelast AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på kr 2.839.909 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 1,3 millioner kroner.

Butikken omsatte for litt over 7,2 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat på litt over én million kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 15. juni.