Roganytt

Skal ha snøvlet da han snakket og holdt på å miste buksen

Ville ta førerkortet fra mann.

Påtalemyndigheten har bedt om rettens kjennelse for midlertidig tilbakekall av førerretten til en 40 år gammel mann.

40-åringen forklarte at da han kom hjem den aktuelle kvelden i mars i år inntok noe amfetamin og kokain, men at han ikke hadde tatt noen form for rusmidler før han kjørte bil, og at han derfor stiller seg utenforstående til siktelsen. Bakgrunnen for at 40-åringen ble pågrepet var at en ansatt på en bensinstasjon ringte politiet. 40-åringen ga i retten en forklaring på at dette må skyldes at han fomlet noe i bilen, og at han mistet en pakke med tyggegummi i bakken før han gikk inn på bensinstasjonen.

Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus, kom til at det var skjellig grunn til mistanke. Blant annet ble det vist til at den ansatte på bensinstasjonen hadde reagert på 40-åringens gange, at han snøvlet da han snakket, at han holdt på å miste buksen og at han var blank i øynene.

Da politiet kom hjem til 40-åringen etter å ha mottatt melding fra den ansatte på bensinstasjonen ble det tatt spyttprøve av ham som ga utslag på bruk av kokain og amfetamin.

Hovedforhandling i saken er ikke berammet, og politiet har heller ikke mottatt noe resultat fra blodprøven som ble tatt av 40-åringen. Retten kom likevel til at hensynet til trafikksikkerheten og likebehandling må veie tyngst. Dermed kom retten til påtalemyndigheten kan tilbakekalle førerretten og holde førerkortet hans beslaglagt til saken mot ham er avgjort, men ikke ut over den 12. mars neste år.