Roganytt

Gatekjøkken ble slått konkurs

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Greek Food AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 270.336 kroner i skyldig moms og skatt.

Greek Food AS har drevet med salg av gresk mat fra en foodtruck og omsatte i 2018 for 518.000 kroner.

«Skyldneren har ikke møtt, og det foreligger ikke opplysninger om gyldig fravær. Begjæringen er forkynt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 9. juni