Roganytt

Ble stoppet med svart skiltmerke på registreringsnummeret

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon ved E 39 mandag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på tre kjøretøy. Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette.

På grunn av kjøring med sikthindrende gjenstander i frontvindu fikk en sjåfør fikk kjøreforbud, og pålegg om å fjerne disse før videre kjøring.

I tillegg til kontroll av tunge kjøretøy er det utført 37 forenklede kontroller på varebiler og personbiler. Det vil si visuell utvendig kontroll av kjøretøyet. En varebil fikk kjøreforbud på grunn av overlast. Det var 500 kilo over den lovlige vekten som kjøretøyet er registrert for. Sjåføren måtte laste av før kjøre videre kjøring.

Den tekniske tilstanden kontrollen avdekket mangler på åtte kjøretøy. Manglene gikk ut på solfilm på sidevinduet, lykt, senkesett og svart skiltmerke på registreringsnummer på lette kjøretøy. Sjåførene måtte utbedre manglene på plassen eller ble gitt mangellapp for utbedring av feilene.