Roganytt

Selger valgte å svindle Nav

Var klar over at han oppga feil opplysninger når han opplyste at han ikke hadde arbeidet.

Den 34 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

I perioden fra 15. mai 2017 til 7. januar 2018 unnlot han å opplyse om at han faktisk hadde arbeidet 928 timer for to arbeidsgivere i Stavanger. På denne måten fikk han utbetalt 132.080 kroner som han ikke hadde krav på i den aktuelle perioden.

I den første jobben hadde ikke 34-åringen noen fast timelønn, kun provisjon, og dersom han ikke hadde noen salg så fikk han ikke noe lønn. Han erkjente likevel at han ikke oppga korrekt informasjon der han opplyste om at han ikke hadde jobbet.

Han forklarte også at da han begynte i den andre jobben, var økonomien hans så dårlig at han trengte støtte fra Nav, og det gikk derfor to måneder før han meldte fra til Nav om at han nå var i arbeid.

Retten kom til at han hadde handlet med forsett i forbindelse med bedrageriene og at han skulle dømmes for grovt trygdebedrageri.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt gammel. Retten la også noe vekt på at 34-åringen er i gang med å betale tilbake pengene han har fått utbetalt av Nav. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 35 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.