Roganytt

Villmannskjøring ved ferjekai

Skal ha kjørt så tett opp mot bil at den måtte stanse på et busstopp i frykt for sammenstøt.

Den 69 år gamle mannen må møte i Stavanger tinghus 3. mai i år.

Bakgrunnen for det er at han ikke har vedtatt et forelegg som er gitt til ham av politiet for en kjøretur som fant sted 29. oktober i fjor, omkring klokken 15.25 på E 39 like før Mortavika ferjekai på Rennesøy.

Ifølge forelegget skal han ha opptrådt aggressivt i trafikken ved å blant annet gjennomføre flere forbikjøringer til tross for at sikten av utilstrekkelig på grunn av svingete veibane og/eller at kom biler imot. Han skal også ha vesentlig høyere hastighet enn fartsgrensen på stedet og kjørt så tett opp til en annen bil at denne måtte stanse på et busstopp i frykt for sammenstøt.

Forelegget var på 12.000 kroner. Dersom 59-åringen hadde vedtatt forelegget ville dette også medført at han hadde mistet førerretten i ett år.

Når saken skal opp i retten vil det bli påstått at han skal betale en bot 14.400 kroner. I tillegg vil det bli krevd at han skal betale saksomkostninger til det offentlige.

Det vil også bli påstått at 59-åringen skal miste førerretten i ett år og at han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.